English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Prof.Dr.Yavuz BAYRAM, Yrd.Doç.Dr.Sönmez PAMUK

Editör Yardımcısı
Arş.Gör.Yusuf AYDIN, Rabia Esra ÇETİNKAYA

Samsun  15.10.2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEbru ALBAYRAK , Özlem CANAN GÜNGÖREN, Mehmet Barış HORZUM  
Algılanan Öğrenme Ölçeğinin Türkçeye Uyarlaması Ss, 1-14
Adaptation of Perceived Learning Scale to Turkish
http://dx.doi.org/10.7822/egt252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdinç ASLAN  
Yabancı Dil Öğretiminde Robot Öğretmenler Ss, 15-26
Robot Teachers in the Foreign Language Teaching
http://dx.doi.org/10.7822/egt181
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevzat BAKIR  
Interkulturelles Leseverstehen an der Abteilung Für Lehramt Deutsch Ss, 27-39
Cross cultural reading comprehension at the department for German Language Teaching
http://dx.doi.org/10.7822/egt295
Özet | Abstract | Tam Metin |

, Sonia ZYNGIER Adem ÇALIŞKAN  
Üslûpbilime Kültürel Bir Yaklaşıma Doğru Ss, 41-53
Towards a Cultural Approach to Stylistics
http://dx.doi.org/10.7822/egt283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz ÇETİN , Belemir GÜNGÖR  
İlköğretim Öğretmenlerinin Bilgisayar Öz-Yeterlik İnançları ve Bilgisayar Destekli Öğretime Yönelik Tutumları Ss, 55-77
Computer Self-Efficacy Beliefs of Primary School Teachers and Their Attitudes towards Computer-Aided Instruction
http://dx.doi.org/10.7822/egt206
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adil ÇORUK  
Yükseköğretim Kurumlarında Görev Yapan İdari Personelin Duygusal Emek Davranışları Ss, 79-93
Emotional Labor Behaviors of Administrative Staff Working at Higher Education Institutions
http://dx.doi.org/10.7822/egt171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe TEKİN DEDE , Esra BUKOVA GÜZEL  
Model Oluşturma Etkinlikleri: Kuramsal Yapısı ve bir Örneği Ss, 95-111
Model Eliciting Activities: The Theoretical Structure and Its Example
http://dx.doi.org/10.7822/egt298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan DEMİRTAŞ , Duygu ÇOBAN  
Üniversite Öğrencilerinin, Üniversite ve Fakülte Kavramlarına İlişkin Metaforları (İnönü Üniversitesi Örneği) Ss, 113-143
Metaphors That University Students Generate About the University and Faculty Concepts (Case Study at the University of Inonu)
http://dx.doi.org/10.7822/egt203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan DİNÇER , Mustafa MAVAŞOĞLU, Fehmiye MAVAŞOĞLU  
Üniversite Öğrencilerinin Internet Kullanımlarının Sosyal Yaşam Üzerine Etkisi Ss, 145-157
A Study on the Effect of Internet Use on University Students? Social Life
http://dx.doi.org/10.7822/egt204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soner DOĞAN , Yakup YİĞİT  
Okul Yöneticileri ve Öğretmenlerin Bilgi Yönetimi Tutumları ile Öğrenen Okul Algıları Arasındaki İlişki Ss, 159-171
Relationship between Information Management Attitudes and Learning School Perceptions of School Administrators and Teachers
http://dx.doi.org/10.7822/egt214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz DURAK  
Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlardaki Piyano Öğretim Programları Üzerine bir Araştırma Ss, 173-187
A Study on Piano Curriculums in Music Teacher Training Institutions
http://dx.doi.org/10.7822/egt194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah EKMEKÇİ  
Öğrencilerin İngilizce Ders Kitaplarına Yönelik Tepkilerinin Kültürel Öğeler Bakımından İncelenmesi Ss, 189-205
Analysing Students’ Reactions to English Course Books in Terms of Cultural Elements
http://dx.doi.org/10.7822/egt182
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esen ERSOY  
“İstatistik ve Olasılık” Dersinin Senaryo ile Öğretim Süreci Sonunda Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Eğilimlerindeki Değişim Ss, 207-230
The Alteration in Students? Tendency to Critical Thinking at the End of The Teaching Process of “Statistics And Probability” Subject via Scenario
http://dx.doi.org/10.7822/egt178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak FEYZİOĞLU  
Dokuzuncu Sınıf Kimya Dersi Öğretim Programına Yönelik Öğretmen Görüşleri: Aydın İli Örneği Ss, 231-260
Teachers? Views about Ninth Grade Chemistry Education Program: Sample of Aydin City
http://dx.doi.org/10.7822/egt211
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan ILGAZ , Ali GÜL  
İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Fen ve Teknoloji Dersi Öz-Düzenlemeli Öğrenme Stratejilerinin İncelenmesi Ss, 261-287
Investigation of Middle School Learners Self-Regulated Learning Strategies in Science and Technology Course
http://dx.doi.org/10.7822/egt207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fazilet KARAKUŞ  
Üstün Yetenekli Çocukları Olan Anne Babaların Çocuklarının Eğitimine Yönelik Algıları Ss, 289-304
Perception of Parents Who Have Got Gifted Children in Their Children's Education
http://dx.doi.org/10.7822/egt208
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurseval ÖZBAŞ , Şafak ULUÇINAR SAĞIR  
Sınıf Öğretmenlerinin Düşünme Stilleri ve Kullandıkları Ölçme-Değerlendirme Yöntemleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ss, 305-321
The Investigation of Relationship between Elementary School Teachers' Thinking Styles and Assessment-Evaluation Methods
http://dx.doi.org/10.7822/egt198
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk ÖZKUBAT , Selda ÖZDEMİR, Ömür GÜREL SELİMOĞLU, Gökhan TÖRET  
Otizme Yolculuk: Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Sosyal Destek Algılarına İlişkin Görüşleri Ss, 323-348
A Journey to Autism: Social Support Perceptions of Parents of Children with Autism
http://dx.doi.org/10.7822/egt210
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

Sayaç

Online Ziyaretçi : 2
Bugün Toplam : 1
Genel Toplam : 38804

Adres :ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, 55200 KURUPELİT/SAMSUN
Telefon :05386880610 Faks :03624576078
Eposta :efdergisi@omu.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri