English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr.Yavuz BAYRAM, Yrd.Doç.Dr.Sönmez PAMUK

Editör Yardımcısı
Rabia Esra ÇETİNKAYA, Arş.Gör.Yusuf AYDIN

SAMSUN  31.12.2013

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenMurat AKTAŞ  
5E ÖĞRENME MODELİ VE İŞBİRLİKLİ ÖĞRENMENİN BİYOLOJİ TUTUMUNA ETKİSİNİN CİNSİYET BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Ss, 1-19
ASSESSMENT OF THE INFLUENCE OF 5E LEARNING METHOD AND COOPERATIVE LEARNING METHOD ON BIOLOGY ATTITUDE IN TERMS OF GENDER
http://dx.doi.org/10.7822/egt153
Özet | Abstract | Tam Metin |

Özlem ÖZÇAKIR SÜMEN , Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN  
ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM FAKÜLTESİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYLERİ VE HAYAL ETTİKLERİ EĞİTİM ORTAMI Ss, 249-272
PROSPECTIVE TEACHERS’ LEVELS OF SATISFACTION WITH SCHOOLS OF EDUCATION AND THEIR IDEALIZED EDUCATIONAL SETTINGS
http://dx.doi.org/10.7822/egt238
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ünsal UMDU TOPSAKAL  
İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN (4. VE 5. SINIF) DÜNYASINDAKİ CANLI VE CANSIZ KAVRAMINA CİNSİYETİN ETKİSİ Ss, 273-299
THE EFFECT OF GENDER TO LIVING AND NON-LIVING THINGS CONCEPTS IN THE WORLD OF PRIMARY SCHOOL (4th AND 5th CLASSES) STUDENTS
http://dx.doi.org/10.7822/egt173
Özet | Abstract | Tam Metin |

Celal Teyyar UĞURLU , Neslihan CEYLAN  
ÖĞRETMENLERİN, OKULLARINA İLİŞKİN ÖRGÜTSEL İMAJ ALGILARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ss, 301-322
EXAMINATION OF TEACHERS’ ORGANIZATIONAL IMAGE PERCEPTIONS ABOUT THEIR SCHOOLS IN TERMS OF SOME VARIABLES
http://dx.doi.org/10.7822/egt253
Özet | Abstract | Tam Metin |

Barış USLU , Kadir BEYCİOĞLU  
İLKÖĞRETİM OKULLARINDA MÜDÜRLERİN PAYLAŞILAN LİDERLİK ROLLERİ İLE ÖĞRETMENLERİN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ Ss, 323-345
DISTRIBUTED LEADERSHIP ROLES OF PRINCIPALS AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT LEVEL OF TEACHERS IN PRIMARY SCHOOLS
http://dx.doi.org/10.7822/egt166
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan YALÇIN  
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS ALAN DERSLERİNDE KLASİK GİTARIN YERİ VE ÖNEMİ Ss, 347-368
THE PLACE AND IMPORTANCE OF CLASSICAL GUITAR IN THE COURSES OF MUSIC TEACHER LICENSE
http://dx.doi.org/10.7822/egt124
Özet | Abstract | Tam Metin |

İsmail YAMAN , Dilek ÇAKICI  
Bilişsel ve Telafi Edici Strateji Eğitiminin Okuduğunu Anlama Becerisi Üzerindeki Etkisi Ss, 369-384
The Effect of Cognitive and Compensation Strategy Instruction on Reading Comprehension Skill
http://dx.doi.org/10.7822/egt172
Özet | Abstract | Tam Metin |

Kürşat YENİLMEZ , Dilek GİRİT  
İlköğretim (6-8) Matematik Dersi Öğretim Programındaki Yeni Alt Öğrenme Alanlarına İlişkin Öğretmen Görüşleri Ss, 385-419
Mathematics Teachers’ Opinions about New Sub Learning Domains in Elementary Mathematics (6-8) Curriculum
http://dx.doi.org/10.7822/egt164
Özet | Abstract | Tam Metin |

Elif ÖZTÜRK YILMAZTEKİN , Refika OLGAN  
EĞİLİMLER VE KONULAR: OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI İLE İLGİLİ YAPILAN ÇALIŞMALARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Ss, 421-440
TRENDS AND ISSUES: A REVIEW OF STUDIES RELATED TO TECHNOLOGY USAGE IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION
http://dx.doi.org/10.7822/egt162
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serdar ARCAGÖK , Çavuş ŞAHİN  
ÖĞRETİM ELEMANLARI VE SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ “TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI” DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ Ss, 21-54
TEACHER TRAINERS VIEWS OF SERVİCE LEARNİNG COURSE
http://dx.doi.org/10.7822/egt176
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan BAŞ  
İLKÖĞRETİM İNGİLİZCE DERSİ AKADEMİK ORTALAMALARI İLE SEVİYE BELİRLEME SINAVI İNGİLİZCE ALT TESTİ SONUÇLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ Ss, 55-76
INVESTIGATING THE CORRELATION BETWEEN ACADEMIC AVARAGES OF ELEMENTARY ENGLISH COURSE AND ENGLISH SUB-TEST SCORES IN LEVEL DETERMINATION EXAMINATION WITH STRUCTURAL EQUATION MODELLING
http://dx.doi.org/10.7822/egt122
Özet | Abstract | Tam Metin |

Selma DENEME , Kutay UZUN, Demirali ERGİN  
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN YABANCI DİL DERSLERİNDE ÇEVİRİNİN KULLANILMASINA YÖNELİK TUTUMLARI Ss, 77-99
THE ATTITUDES OF THE UNDERGRADUATE STUDENTS STUDYING IN THE TRANSLATION-INTERPRETATION DEPARTMENT TOWARDS THE USE OF TRANSLATION IN FOREIGN LANGUAGE CLASSES
http://dx.doi.org/10.7822/egt119
Özet | Abstract | Tam Metin |

Murat GÖKALP , Ecenur ŞAHİN  
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL ÇALGILARI DERSİNİN İÇERİĞİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ Ss, 101-133
VIEWS OF THE INSTRUCTORS AND STUDENTS OF MUSIC TEACHING DEPARTMENT ON THE CONTENT OF SCHOOL INSTRUMENTS LESSON
http://dx.doi.org/10.7822/egt226
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet Nuri GÖMLEKSİZ , Ayşe ÜLKÜ KAN  
MENTOR ÖĞRETMENLERİN YAPILANDIRMACI ÖĞRENME YAKLAŞIMINI KULLANMADAKİ YETERLİK DÜZEYLERİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ Ss, 135-173
PROSPECTIVE TEACHERS’ VIEWS ON THE SUFFICIENCY LEVEL OF MENTOR TEACHERS’ USE OF CONSTRUCTIVIST LEARNING APPROACH
http://dx.doi.org/10.7822/egt151
Özet | Abstract | Tam Metin |

Abdurrahman İLĞAN , Ömer Seyfettin SEVİNÇ, Ercan ARI  
PEDAGOJİK FORMASYON PROGRAMI ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ TUTUM VE ÇAĞDAŞ ÖĞRETMEN ALGILARI Ss, 175-195
THE PERCEPTIONS OF TEACHERS’ TOWARDS PROFESSIONAL ATTITUDE CONTEMPORARY TEACHERS QUALIFICATIONS
http://dx.doi.org/10.7822/egt255
Özet | Abstract | Tam Metin |

Mehmet KARAKUŞ , Fadime MENGİ US  
İLKÖĞRETİM 4. SINIF FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMINDAN YANSIMALAR “ADANA İLİ ÖRNEĞİ” Ss, 197-222
REFLECTIONS ON SCIENCE AND TECHNOLOGY CURRICULUM IN THE FOURTH GRADE ‘THE EXAMPLE OF ADANA CITY’
http://dx.doi.org/10.7822/egt254
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esma BULUŞ KIRIKKAYA , Esra BOZKURT, Şebnem İŞERİ  
FEN VE TEKNOLOJİ DERSLERİNDE GAZETELERİN KULLANILMASI Ss, 223-247
USING OF NEWSPAPER IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSES
http://dx.doi.org/10.7822/egt6
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

Sayaç

Online Ziyaretçi : 7
Bugün Toplam : 1
Genel Toplam : 38751

Adres :ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, 55200 KURUPELİT/SAMSUN
Telefon :05074610354, 05389741338 Faks :03624576078
Eposta :efdergisi@omu.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri