English
Anasayfa  |  Künye   |  Haberler  |  İletişim

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Son SayıEditör
Doç.Dr.Yavuz BAYRAM, Yrd.Doç.Dr.Sönmez PAMUK

Editör Yardımcısı
Arş.Gör.Yusuf AYDIN, Rabia Esra ÇETİNKAYA

Samsun  15.10.2014

Jenerik Dosyası  | Kapak  | İçindekiler  | EditördenEbru ALBAYRAK , Özlem CANAN GÜNGÖREN, Mehmet Barış HORZUM  
ALGILANAN ÖĞRENME ÖLÇEĞİNİN TÜRKÇEYE UYARLAMASI Ss, 1-19
ADAPTATION OF PERCEIVED LEARNING SCALE TO TURKISH
http://dx.doi.org/10.7822/egt252
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nevzat BAKIR  
Interkulturelles Leseverstehen an der Abteilung Für Lehramt Deutsch Ss, 37-55
Cross cultural reading comprehension at the department for German Language Teaching
http://dx.doi.org/10.7822/egt295
Özet | Abstract | Tam Metin |

, Sonia ZYNGIER Adem ÇALIŞKAN  
ÜSLÛPBİLİME KÜLTÜREL BİR YAKLAŞIMA DOĞRU Ss, 57-73
TOWARDS A CULTURAL APPROACH TO STYLISTICS
http://dx.doi.org/10.7822/egt283
Özet | Abstract | Tam Metin |

Oğuz ÇETİN , Belemir GÜNGÖR  
İLKÖĞRETİM ÖĞRETMENLERİNİN BİLGİSAYAR ÖZ-YETERLİK İNANÇLARI VE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİME YÖNELİK TUTUMLARI Ss, 75-101
COMPUTER SELF-EFFICACY BELIEFS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS AND THEIR ATTITUDES TOWARDS COMPUTER-AIDED INSTRUCTION
http://dx.doi.org/10.7822/egt206
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ayşe TEKİN DEDE , Esra BUKOVA GÜZEL  
MODEL OLUŞTURMA ETKİNLİKLERİ: KURAMSAL YAPISI VE BİR ÖRNEĞİ Ss, 123-141
MODEL ELICITING ACTIVITIES: THE THEORETICAL STRUCTURE AND ITS EXAMPLE
http://dx.doi.org/10.7822/egt298
Özet | Abstract | Tam Metin |

Serkan DİNÇER , Mustafa MAVAŞOĞLU, Fehmiye MAVAŞOĞLU  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İNTERNET KULLANIMLARININ SOSYAL YAŞAM ÜZERİNE ETKİSİ Ss, 181-194
A STUDY ON THE EFFECT OF INTERNET USE ON UNIVERSITY STUDENTS’ SOCİAL LIFE
http://dx.doi.org/10.7822/egt204
Özet | Abstract | Tam Metin |

Soner DOĞAN , Yakup YİĞİT  
OKUL YÖNETİCİLERİ VE ÖĞRETMENLERİN BİLGİ YÖNETİMİ TUTUMLARI İLE ÖĞRENEN OKUL ALGILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ Ss, 196-209
RELATIONSHIP BETWEEN INFORMATION MANAGEMENT ATTITUDES AND LEARNING SCHOOL PERCEPTIONS OF SCHOOL ADMINISTRATORS AND TEACHERS
http://dx.doi.org/10.7822/egt214
Özet | Abstract | Tam Metin |

Yavuz DURAK  
MÜZİK ÖĞRETMENİ YETİŞTİREN KURUMLARDAKİ PİYANO ÖĞRETİM PROGRAMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ss, 211-228
A STUDY ON PIANO CURRICULUMS IN MUSIC TEACHER TRAİNİNG INSTITUTIONS
http://dx.doi.org/10.7822/egt194
Özet | Abstract | Tam Metin |

Emrah EKMEKÇİ  
İNGİLİZCE DERS KİTAPLARINA YÖNELİK ÖĞRENCİLERİN TEPKİLERİNİN KÜLTÜREL ÖĞELER BAKIMINDAN İNCELENMESİ Ss, 229-246
ANALYSING STUDENTS’ REACTIONS TO ENGLISH COURSE BOOKS IN TERMS OF CULTURAL ELEMENTS
http://dx.doi.org/10.7822/egt182
Özet | Abstract | Tam Metin |

Esen ERSOY  
“İSTATİSTİK VE OLASILIK” DERSİNİN SENARYO İLE ÖĞRETİM SÜRECİ SONUNDA ÖĞRENCİLERİN ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİNDEKİ DEĞİŞİM Ss, 247-274
THE ALTERATION IN STUDENTS’ TENDENCY TO CRITICAL THINKING AT THE END OF THE TEACHING PROCESS OF “STATISTICS AND PROBABILITY” SUBJECT VIA SCENARIO
http://dx.doi.org/10.7822/egt178
Özet | Abstract | Tam Metin |

Burak FEYZİOĞLU  
DOKUZUNCU SINIF KİMYA DERS PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ: AYDIN İLİ ÖRNEĞİ Ss, 275-312
TEACHERS’ VIEWS ABOUT NINTH GRADE CHEMISTRY COURSE CURRILUMUM: SAMPLE OF AYDIN CITY
http://dx.doi.org/10.7822/egt211
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gökhan ILGAZ , Ali GÜL  
İLKÖĞRETİM İKİNCİ KADEME ÖĞRENCİLERİNİN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ ÖZ-DÜZENLEMELİ ÖĞRENME STRATEJİLERİNİN İNCELENMESİ Ss, 313-344
INVESTIGATION OF MIDDLE SCHOOL LEARNERS SELF-REGULATED LEARNING STRATEGIES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY COURSE
http://dx.doi.org/10.7822/egt207
Özet | Abstract | Tam Metin |

Fazilet KARAKUŞ  
ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARI OLAN ANNE BABALARIN ÇOCUKLARININ EĞİTİMİNE YÖNELİK OLARAK KENDİLERİNİ ALGILARI Ss, 345-363
PERCEPTION OF PARENTS WHO HAVE GOT GIFTED CHILDREN IN THEIR CHILDREN’S EDUCATION
http://dx.doi.org/10.7822/egt208
Özet | Abstract | Tam Metin |

Nurseval ÖZBAŞ , Şafak ULUÇINAR SAĞIR  
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DÜŞÜNME STİLLERİ ve KULLANDIKLARI ÖLÇME-DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ss, 365-386
THE INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS’ THINKING STYLES AND ASSESSMENT-EVALUATION METHODS
http://dx.doi.org/10.7822/egt198
Özet | Abstract | Tam Metin |

Ufuk ÖZKUBAT , Selda ÖZDEMİR, Ömür GÜREL SELİMOĞLU, Gökhan TÖRET  
Otizme Yolculuk: Otizmli Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Sosyal Destek Algılarına İlişkin Görüşleri Ss, 387-420
A Journey to Autism: Social Support Perceptions of Parents of Children with Autism
http://dx.doi.org/10.7822/egt210
Özet | Abstract | Tam Metin |

Erdinç ASLAN  
Yabancı Dil Öğretiminde Robot Öğretmenler Ss, 21-35
Robot Teachers in the Foreign Language Teaching
http://dx.doi.org/10.7822/egt181
Özet | Abstract | Tam Metin |

Adil ÇORUK  
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA GÖREV YAPAN İDARİ PERSONELİN DUYGUSAL EMEK DAVRANIŞLARI Ss, 103-121
EMOTIONAL LABOR BEHAVIORS OF ADMINISTRATIVE STAFF WORKING AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
http://dx.doi.org/10.7822/egt171
Özet | Abstract | Tam Metin |

Hasan DEMİRTAŞ , Duygu ÇOBAN  
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN, ÜNİVERSİTE VE FAKÜLTE KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORLARI Ss, 143-179
METAPHORS THAT UNIVERSITY STUDENTS GENERATE ABOUT THE UNIVERSITY AND FACULTY CONCEPTS (CASE STUDY AT THE UNIVERSITY OF INONU)
http://dx.doi.org/10.7822/egt203
Özet | Abstract | Tam Metin |

Gelişmiş Arama


Duyurular

Sayaç

Online Ziyaretçi : 5
Bugün Toplam : 1
Genel Toplam : 38774

Adres :ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ, 55200 KURUPELİT/SAMSUN
Telefon :05386880610 Faks :03624576078
Eposta :efdergisi@omu.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri